plenukREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

контакт

Wyślij wiadomość

  AWP w Lublinie

  Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
  (dawniej: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie)

  • ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  • info@pol.edu.pl
  • tel. (81) 740-72-40
  • NIP: 712-26-05-305
  • ePUAP: /wssp/SkrytkaESP

  Konto bankowe

  Bank Santander Oddział w Lublinie
  10 1500 1520 1215 2002 9435 0000

  Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe i kursy:

  Konto bankowe do wpłat za studia podyplomowe przydzielane jest indywidualnie każdemu słuchaczowi.
  Wpłat tytułem czesnego za studia podyplomowe należy dokonywać wyłącznie na otrzymany drogą elektroniczną numer rachunku bankowego.

  Social media

  Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

  • tel.: 81 740 25 08
  • wtiwf@pol.edu.pl
  • Pokój nr 42

  Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  • tel.: 81 740 25 39
  • wfiz@pol.edu.pl
  • Pokój nr 60

  Departament Studiów Anglojęzycznych

  • tel.: 81 469 18 67
  • deanvpu@pol.edu.pl
  • Pokój nr 26

  Biuro Rekrutacji na Studia Polskojęzyczne

  • tel.: 81 448 08 20
  • rekrutacja@pol.edu.pl
  • Pokój nr 27 - Parter

  Biuro Rekrutacji na Studia Anglojęzyczne

  • tel.: 81 740 25 04
  • infoenglish@pol.edu.pl
  • Pokój nr 43

  Dział Kadr

  • tel.: 81 740 25 20
  • kadry@pol.edu.pl
  • Pokój nr 71

  Kwestura

  • tel./fax 81 740 25 20
  • ksiegowa@pol.edu.pl
  • Pokój nr 71

  Tok studiów | Dział Praktyk Studenckich

  • tel.: 81 740 25 07
  • Pokój nr 73

  Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą Program Erasmus+

  • tel.: 81 740 72 40

  Dział Marketingu

  • tel.: 81 740 25 07
  • Pokój nr 45

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  • tel.: 81 740 72 40
  • iod@pol.edu.pl

  e-Learning

  • elearning@pol.edu.pl
  • Pokój 72A

  Akademickie Centrum Fizjoterapii

  • tel.: 81 469 17 12

  Drukarnia Akademicka

  • tel.: 81 740 72 45
  Перейти до вмісту